^Наверх
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Звіт директора 2019р.

                                                 Звіт

 директора закладу дошкільної освіти №42 «Джерельце» загального розвитку управління освіти Ужгородської  міської ради Касинець О.І. (2019р)

    

          1. Загальні відомості про заклад                   

    Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» загального розвитку Ужгородської   міської ради

Адреса закладу

88000 м. Ужгород, вул. Легоцького,19

Телефон

65-33-40

E-mail

·         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

 Касинець Оксана Іванівна

Дата заснування закладу

Червень 1985 р.

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту

2018 рік

Мова навчання

Українська, словацька

Характеристика мережі:

 

13 груп: 2 - І молодші;  4 - молодші, 4 – середні, 3 - старші

Кількість дітей у закладі

 

Всього 434; від 2 до 3 років – 72; 3 роки і старші  - 362

Режим роботи закладу

Режим роботи інклюзивних груп

з 07.00 до 19.00

з 07.30 до 17.30

 

 

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

 - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Українське дошкілля»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором.

 

 

 

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 2. Кадрове забезпечення навчального закладу:

Директор ЗДО №42 Касинець Оксана Іванівна, освіта фахова вища, стаж  педагогічної роботи – 18 років, стаж роботи на посаді – 8 років .
     Вихователь-методист ЗДО – Шаварин Світлана Йосипівна освіта фахова вища, стаж педагогічної роботи – 30 років, стаж роботи на посаді – 8 років.

Кількісний склад працівників навчального закладу:
     - Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 84.03

     - Кількість фактично зайнятих посад – 78.03

     - Вакансії – 6

     - Кількість педагогічних працівників – 32

- Обслуговуючого персоналу – 37

     - Кількість педагогічних працівників за посадами – 37,78

Якісний склад педагогічних  працівників:

    1. За рівнем освіти

Кількість педагогічних прцівників

неповна вища

середня спеціальна

вища

 32

          -

          3

         29

 

 

    2 .За стажем роботи

Назва посади

Молоді

Спеціалісти

До 3-х р.

 

До 5 р.

 

5-10 р.

 

10-15 р.

 

15-25 р.

 

25-35 р.

Більше

35 р.

пенс.

Директор

 

 

 

 

1

 

 

Вихователі

3

4

7

3

4

5

1

Фізінструктор

 

1

 

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

Музкерівник

 

 

1

 

 

1

 

Методист

 

 

 

 

 

1

 

всього

3

5

8

3

5

7

1

 

 

     3. За освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст

спеціаліст

II категорії

спеціаліст

I категорії

спеціаліст

вищої категорії

ВЗП

педзвання

«вихователь-

методист»

         9

         8

      2

         10

3

     3

    

 Із  32  педагогічних працівників – 29 мають вищу освіту, що складає  90% із них 10 відповідну фахову освіту -  34% ; 3 педагоги  мають середню спеціальну освіту- 9%.

    

Проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації

 

У 2018 році курси пройшли 2 педагогічних працівники:

 

1. Луценко В.О. -  вихователь.

2. Цибик А.В. -  вихователь.

 

 

3. Медичне обслуговування вихованців у навчальному закладі:

        В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється штатним медичним персоналом. Медичні працівники керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

       Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

-  антропометричні вимірювання;

- обстеження дітей на гельмінти;

- огляд шкірних покровів;

- вимірювання температури тіла;

- перевірка дітей на педикульоз та ін.

     

       При наявності ознак захворювання проводиться інформування батьків і надаються рекомендації та направленя до відповідного медичного спеціаліста в поліклініку.

       Відповідно графіку в ЗДО №42 з метою запобігання глистних інвазій проводяться лабораторні дослідження калу, зіскоб на ентеробіоз.

       Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та роботи з батьками, працівниками.

      Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки - 1 раз в квартал, в літній період -  щомісяця, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

       З метою зміцнення здоровя дітей в ЗДО №42 проводиться оздоровчо – профілактична робота, яка включає в себе такі методи:

- санітарно – профілактична робота, це випуск стінгазет, бесіди з вихователями;

- контроль за режимом сну, харчування та щоденими прогулянками дітей на свіжому повітрі;

- регулярним провітрюванням приміщень, яке є одним з найбільш ефективних заходів у профілактиці повітряно – крапельних інфекцій;

- контроль за дотриманням норм температури та вологості в приміщенях;

- поширеня інформації про перебіг та  перші симптоми ГРВІ;

- пропоганди здорового способу життя;

- дотирмання санітарно – гігієнічних умов.

       Медичні огляди працівниками проходять  вчасно,  медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

       Згідно направлення лікаря проводяться фізико – терапевтичні процедури.

4. Організаці харчування дітей у навчальному закладі:

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» забезпечується продуктами харчування  організаціями , які виграли тендери по наданню послуг на постачання продуктів харчування.

    В З ДО № 42 функціонує харчоблок, який обладнаний згідно вимог санітарно – гігієнічних норм та правил. На харчоблоці є в наявності та в робочому стані: електроплити – 2шт; сковорода – 2 шт; духова шафа – 2 шт; електром’ясорубка – 1 шт; овочерізка – 1шт; електрокотел 1 – шт; столи – 6 шт; стелаж – 1шт; мийки 4 – шт. Харчоблок обладнаний витяжками – 2шт. Холодильне обладнання: морозильні камери – 2 шт. ( «Атлант», «Zanussi»); холодильники побутові 2 – шт. ( «Атлант», « Soft plus» ), знаходиться в робочому стані, забезпечено термометрами.

    Приготуванням їжі в ЗДО №42 займаються 3 кухарі 4 розряду і 3 помічники кухаря.

    В ЗДО №42 в наявності вакансія кухаря.

    Харчування дітей в ЗДО чотириразове, здійснюється відповідно до норм затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р.№1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

    Харчуванням забезпечені діти всіх категорій. Пільгові категорії дітей сплачують за  харчування менші суми, згідно положень про пільговиків.

    Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування за 2018 рік  показав, що в цілому харчування  вихованців здійснювалось наближено до норм ( у середньому 96 )  на протязі року виконано норми з м’яса на 90 %, р, молока на 100%, сир кисломолочний на 96%. Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

5. Методична робота у  закладі:

Організація навчально-виховного процесу в ЗДО №42 здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямовувалась на реалізацію основних завдань дошкільної освіти.

Система методичної роботи в ЗДО №42 в 2018-2019 н. р. була організована на основі завдань ЗДО на 2018-2019 н.р.;

 Згідно річного плану на 2018-2019 н. р. в закладі дошкільної освіти методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта.   Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи, колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. Здійснення навчально-виховної, корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання пріоритетних завдань.

         Пріоритетні завдання методичної роботи в 2018 -2019 н.р. .

-         Підвищення рівня професійної  майстерності педагогів в опануванні сучасних освітніх технологій в умовах інноваційного освітнього простору;

-          Пропагування інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці.

Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Форми роботи:

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як педагогічна рада, творча група, колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.

 Підготовлено  4 педагогічні ради:

 

1. Настановча – 30 серпня 2018 р.

 Про підготовку та завдання педколективу у новому 2018–2019 навчальному році.

 

2 Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій– 08 листопада 2018 р.

3. Художньо-естетичний розвиток дошкільника– 21 лютого 2019 р.

4. Аналіз якості та результативності  організації  роботи  колективу ДНЗ за 2018-2019н.р.  – 31 травня 2019 р.

 

 У рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

.  Протягом року були проведені наступні групові форми роботи:

Семінари:

1.«Розвиток творчої особистості дошкільника»

2. Семінар-дискусійний клуб «Інноваційна діяльність: основні поняття та зміст» (обмін досвідом роботи та особистими враженнями щодо чинників, що впливають на мотивацію щодо інноваційної діяльності та заважають впровадженню інноваційних технологій)

Слід відмітити результативність проведених семінарів, які сприяли удосконаленню  знань педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів організації роботи з художньо-естетичного розвитку дошкільника.

У підготовці та проведенні семінарів. приймали активну участь педагоги закладу: Шаварин С.Й., Луценко В.О., Коломієць Г.Г., Дранчак М.В., Цибик А.В.

Такі форми роботи забезпечили у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили теоретичний рівень знань та сприяли удосконаленню практичних умінь. Для покращення результативності освітньо — виховного процесу та для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність такі інноваційні технології:

-         Діагностична методика Т.Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”;

-         Методика ТРВЗ, Г. Альтшуллер;

-         Використання спадщини В. Сухомлинського;

-         Інформаційні технології;

-         Ейдетика;

-         Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (Крутій К.);

-         Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв;

-         Скрайбінг, як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу;

-         Авторська методика З. Дьєнеша;

-         Лепбук, як дослідницький проект дошкільника.

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників:

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують інтернет джерела для пошуку інформації.

           Педагоги ЗДО є активними слухачами міських методичних об’єднань. Директором Касинець О.І та вихователем-методистом Шаварин С.Й.  контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи становлення молодого вихователя».

- «Найкраще розвивальне середовище в ЗДО»

- «щедрі дари осені»

- найкращий куточок по СХД.

- найкращий куточок по національно-патріотичному вихованню дітей.

- «Великодні писанки»

- «До-ре-мі-фа-солька»

 

Використання новітніх технологій в ЗДО:

 

      Робота закладу на концептуально-діагностичному етапі дослідно

експериментальної роботи за темою «Формування багатомовності дітей та

учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті»

    У ЗДО № 42 загального розвитку «Джерельце» в якості експериментальних об’єктів працюють три групи дітей молодшого дошкільного віку, де методи мультилінгвального навчання застосовувалися із січня 2015 року. З дітьми працюють Луценко В.О. – вихователь, бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 7 років; Шишмакова Л. Ю. вихователь, досвід роботи 24 роки; Цибик А.В. вихователь,  спеціаліст дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 5 років; Кучерява Н.Ю. - вихователь, магістр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 5 років. Педагоги володіють словацькою та українською мовами. У одній з груп є потреба у іще одному вихователі з володінням словацькою мовою.

Творчою групою було розроблено методичні рекомендації за темою «Формування багатомовності дітей дошкільного віку».

Творчою групою педагогів дослідників розроблено експериментальну програму навчання дітей дошкільного віку словацької мови у двомовних групах із українською та словацькою мовами навчання. Також було розроблено розгорнутий перспективний план експериментальної роботи на 2018/2019 н.р. у групах з українською та словацькою мовами навчання. Робочий план був затверджений засіданням педагогічної ради ЗДО № 42 «Джерельце» та начальником Управління освіти Ужгородської міської ради.

З метою удосконалення професійної майстерності вихователів дослідників проводилось взаємонавчання у формі відвідування занять у двомовних групах. На другому етапі експериментальної робити у ЗДО № 42 «Джерельце», м. Ужгород було створено необхідні передумови для ефективної роботи з формування багатомовності дітей у 2017/2018 н. р., а також на формувальному етапі експерименту.

    Заняття з дітьми проводяться переважно словацькою мовою, за винятком занять з фізичного розвитку, які проводить фізінструктор. Заняття з музичного розвитку проводить музичний керівник українською мовою, а вихователі доповнюють репертуар музичних творів піснями та іграми на словацькій мові. Також 1 раз на тиждень проводиться заняття з розвитку мовлення та з художньої літератури українською мовою, заняття з ознайомлення з національними традиціями та культурою українського народу.

       Для всебічного розвитку дитини велике значення має співпраця вихователів та батьків. В білінгвальних молодшій та старших групах оформлені цікаві куточки для батьків в яких розміщена цікава різнопланова інформація  «Що таке білінгвізм», «Двомовність у навчальному закладі».

В організації освітньо - виховного процесу в 2019-2020 навчальному році    залишається актуальним питання щодо підвищення рівня професійної  майстерності педагогів в опануванні сучасних освітніх технологій в умовах інноваційного освітнього простору; також важливим є питання зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу, облаштування спортивного майданчика сучасним обладнанням з метою активізації рухової активності та розвитку основних рухів дітей, а також з метою продовження роботи  з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 

6. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

        Планування діяльності закладу відповідає вимогам листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

       Річний план роботи ЗДО на навчальний рік і оздоровчий період відповідає завданням дошкільної освіти, погоджений з відділом освіти та територіальним відділом СЕС, схвалений  педагогічною радою . Заходи, передбачені у плані, спрямовані на розвиток закладу, дієві, реальні у виконанні. Різні підрозділи річного плану пов’язані між собою (тематика педрад відповідає завданням на рік, форми методичної робота сприяють реалізації методичної теми закладу, теми нарад при завідувачеві відповідають  циклограмі діяльності та ін..)

       У дошкільному навчальному закладі створена комплексна система контролю за роботою усіх учасників навчально – виховного процесу, яка відображена в посадових інструкціях та функціональних  обов’язках адміністрації та в річному плані роботи, де визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, документи, що підлягають вивченню, а також терміни його здійснення. Напрями діяльності, які постійно знаходяться під контролем:

         - охорона і зміцнення здоров’я;

            - навчально – виховний процес;

            - фінансова діяльність;

            - управління кадрами;

            - соціально – суспільна діяльність;

            - адміністративно – господарська діяльність;

            - зміцнення матеріально – технічної бази.

       Щоденно адміністрацією ЗДО проводиться оперативний контроль за роботою працівників ( підготовка педагогів до робочого дня, зміст та якість перспективного та календарного планування, самоосвіта педагогів тощо.)

           Відповідно до річного плану роботи адміністрація ДНЗ здійснює тематичні та комплексні перевірки, охоплюючи всі напрямки діяльності.

      У системі управлінських заходів певне місце займає відвідування занять з метою вивчення результативності навчання та виховання дітей.

     Щорічно проводиться звітування керівника ЗДО перед громадськістю на загальних зборах колективу та батьків навчального закладу щодо функціонування навчального закладу у поточному навчальному році та пріоритетні завдання на наступний навчальний рік.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, стан впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, стан освітньої роботи у білінгвальних групах. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Українське дошкілля»   рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 

7. Матеріально- технічна база закладу освіти:

     Матеріальна база закладу в хорошому стані: обладнана територія, упорядковано квітники, проведено поточний ремонт груп, дитячі майданчики облаштовано  ігровими спорудами (пісочниці, гірки, гойдалки). У групах придбано значну кількість посібників, іграшок, завдяки чому вихователі можуть організовувати різноманітні види діяльності з дошкільниками. Предметно –розвивальне середовище у всіх вікових групах відповідає віку дітей, вимогам програми та забезпечує свободу й активність дитини, максимально задовольняє її інтереси. Матеріали з різних осередків можуть передаватися від одного до іншого. Вихователі змінювали матеріали в осередках протягом року, щоб вони відповідали інтересам  і рівню розвитку дітей.  У всіх вікових групах наявні осередки відповідно до віку дітей, групи естетично оформлені , з допомогою батьків придбані  розвивальні іграшки, настільно-друковані ігри,  дитячі меблі.

 У старших  групах придбано : нові настільно - друковані ігри по грамоті та логіко-математичному розвитку, зошити для підготовки руки до письма по програмі «Українське дошкілля».

Вихователі середніх груп придбали : дитячі книги та зошити для підготовки руки для письма .

У групах раннього та молодшого віку велика увага приділена сенсорній зоні – оформлено сучасні куточки ,придбано різноманітні пірамідки, вкладки, кубики, а також оформлено куточки вбирання.

Отже, групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний та ігрові майданчики.

Протягом 2018/2019 навчального року в ЗДО проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

    Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

    

Інформація про заходи щодо покращення

матеріально-технічної бази ЗДО за 2018-2019 н.р

 

1.     Заміна м’якого інвентарю (рушники, дитяча постільна білизна, матраци), посуду в групах, забезпечення ЗДО миючими засобами.

2.  В групах поповнився роздавальний та демонстраційний матеріал, канцтовари для проведення занять з дітьми, методичні посібники.

3. Пофарбовано ігрові споруди, бесідки на    майданчиках.

4. Придбано 3-х ярусні ліжка в І молодшій  №1, середній № 2, групах.                               

5. Зроблено частковий ремонт каналізації.

 6. Зроблено побілку групового приміщення І молодшоїгрупи.№1

7. Зроблено побілку коридора.

8. Зроблено побілку кабінетів: англійської, методиста, завгоспа.

9.. Придбано світлодіодні світильники

10. Замінено всі двері у молодшій№4.

 

Кошти, використані у 2018-2019 р. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

Шафи дитячі  (70 шт.) – ціна 64794,8 грн.

Телевізор (1шт.) – 11200 грн. ( спец. фонд)

Ваги товарні ( 1шт.) – 3099 грн.

Різнокольорові емалі  для покраски – 9226,04 грн.

Миючі засоби за березень 2019р. – 5467,75 грн.

Миючі засоби за лютий 2019р. – 3168,00 грн.

Канцтовари  за лютий 2019р. – 3993,70 грн.

Шафи для одягу дорослі ( 14шт.) – 20168,40 грн.

 Канцтовари  за листопад 2018р. – 4000,00 грн.

Новорічні подарунки ( 426шт.) – 26838,00 грн.

Крісло офісне ( 2шт.) – 9070, 80 грн.

Медикаменти – 5000,00 грн.

Принтер ( 3шт.) – 22,600 грн.

Ноутбуки ( 2 шт.) – 24, 800 грн.

Засіб КЗІ «Secure Token – 337 K» ( 3шт.) – 2850,00 грн.

Мебель ( 13 шт.) – 19253,00 грн. (спец. фонд)

 

 

Графік прийому громадян

Графік прийому громадян директора ЗДО №42 "Джерельце"

Вівторок: 09.00 год. до 11.00 год

Четвер: 15.00 год. до 17.00 год.

Звіт(форма N 4-3м) за 2018р.

 

 

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

 

Звіт

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(форма N 4-3м)

 

за 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Установа

Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35771550

 

Територія

Ужгород

за КОАТУУ

2110100000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 

 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

Періодичність: річна 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Видатки та надання кредитів - усього

X

010

47400,00

47400,00

-

-

-

47400,00

47400,00

-

-

-

 

у тому числі:

Поточні  видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Капітальні  видатки

3000

370

47400,00

-

-

-

-

47400,00

47400,00

-

-

-

 

Придбання основного капіталу

3100

380

47400,00

-

-

-

-

47400,00

47400,00

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

47400,00

-

-

-

-

47400,00

47400,00

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реконструкція  та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Інші видатки

5000

640

X

47400,00

X

X

X

X

X

X

X

X

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Касинець ОІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Грицак НМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000006166292

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 4 з 4

 
                                                                                                         

 

 

Звіт(форма N 2м) за 2018р.

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35771550

Територія

Ужгород

за КОАТУУ

2110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: річна 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

1961138,00

1961138,00

-

1870742,88

1870742,88

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

1961138,00

-

-

1870742,88

1870742,88

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

1232200,00

-

-

1226171,94

1226171,94

-

Оплата праці

2110

040

1010000,00

1010000,00

-

1009648,78

1009648,78

-

Заробітна плата

2111

050

1010000,00

-

-

1009648,78

1009648,78

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

222200,00

222200,00

-

216523,16

216523,16

-

Використання товарів і послуг

2200

080

728938,00

-

-

644570,94

644570,94

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000006163408

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

30838,00

-

-

30838,00

30838,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

5000,00

5000,00

-

5000,00

5000,00

-

Продукти харчування

2230

110

283400,00

283400,00

-

283399,40

283399,40

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

29800,00

-

-

24099,68

24099,68

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

379900,00

379900,00

-

301233,86

301233,86

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

32600,00

-

-

12327,24

12327,24

-

Оплата електроенергії

2273

180

86200,00

-

-

59250,47

59250,47

-

Оплата природного газу

2274

190

261100,00

-

-

229656,15

229656,15

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-