^Наверх
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Звіт(форма N 2м) за 2018р.

 

 

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Заклад дошкільної освіти №42 "Джерельце" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області

за ЄДРПОУ

35771550

Територія

Ужгород

за КОАТУУ

2110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  0611010 - Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

Періодичність: річна 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

1961138,00

1961138,00

-

1870742,88

1870742,88

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

1961138,00

-

-

1870742,88

1870742,88

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

1232200,00

-

-

1226171,94

1226171,94

-

Оплата праці

2110

040

1010000,00

1010000,00

-

1009648,78

1009648,78

-

Заробітна плата

2111

050

1010000,00

-

-

1009648,78

1009648,78

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

222200,00

222200,00

-

216523,16

216523,16

-

Використання товарів і послуг

2200

080

728938,00

-

-

644570,94

644570,94

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000006163408

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

30838,00

-

-

30838,00

30838,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

5000,00

5000,00

-

5000,00

5000,00

-

Продукти харчування

2230

110

283400,00

283400,00

-

283399,40

283399,40

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

29800,00

-

-

24099,68

24099,68

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

379900,00

379900,00

-

301233,86

301233,86

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

32600,00

-

-

12327,24

12327,24

-

Оплата електроенергії

2273

180

86200,00

-

-

59250,47

59250,47

-

Оплата природного газу

2274

190

261100,00

-

-

229656,15

229656,15

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000006163408

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

60638,00

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201900000006163408

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

Касинець ОІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Грицак НМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 15 " січня 2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015. ДНЗ №42 "Джерельце" Усі права застережено.