^Наверх
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Звіт директора 2019р.

                                                 Звіт

 директора закладу дошкільної освіти №42 «Джерельце» загального розвитку управління освіти Ужгородської  міської ради Касинець О.І. (2019р)

    

          1. Загальні відомості про заклад                   

    Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом)

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» загального розвитку Ужгородської   міської ради

Адреса закладу

88000 м. Ужгород, вул. Легоцького,19

Телефон

65-33-40

E-mail

·         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу

 Касинець Оксана Іванівна

Дата заснування закладу

Червень 1985 р.

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту

2018 рік

Мова навчання

Українська, словацька

Характеристика мережі:

 

13 груп: 2 - І молодші;  4 - молодші, 4 – середні, 3 - старші

Кількість дітей у закладі

 

Всього 434; від 2 до 3 років – 72; 3 роки і старші  - 362

Режим роботи закладу

Режим роботи інклюзивних груп

з 07.00 до 19.00

з 07.30 до 17.30

 

 

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

 - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Українське дошкілля»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором.

 

 

 

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 2. Кадрове забезпечення навчального закладу:

Директор ЗДО №42 Касинець Оксана Іванівна, освіта фахова вища, стаж  педагогічної роботи – 18 років, стаж роботи на посаді – 8 років .
     Вихователь-методист ЗДО – Шаварин Світлана Йосипівна освіта фахова вища, стаж педагогічної роботи – 30 років, стаж роботи на посаді – 8 років.

Кількісний склад працівників навчального закладу:
     - Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 84.03

     - Кількість фактично зайнятих посад – 78.03

     - Вакансії – 6

     - Кількість педагогічних працівників – 32

- Обслуговуючого персоналу – 37

     - Кількість педагогічних працівників за посадами – 37,78

Якісний склад педагогічних  працівників:

    1. За рівнем освіти

Кількість педагогічних прцівників

неповна вища

середня спеціальна

вища

 32

          -

          3

         29

 

 

    2 .За стажем роботи

Назва посади

Молоді

Спеціалісти

До 3-х р.

 

До 5 р.

 

5-10 р.

 

10-15 р.

 

15-25 р.

 

25-35 р.

Більше

35 р.

пенс.

Директор

 

 

 

 

1

 

 

Вихователі

3

4

7

3

4

5

1

Фізінструктор

 

1

 

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

Музкерівник

 

 

1

 

 

1

 

Методист

 

 

 

 

 

1

 

всього

3

5

8

3

5

7

1

 

 

     3. За освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліст

спеціаліст

II категорії

спеціаліст

I категорії

спеціаліст

вищої категорії

ВЗП

педзвання

«вихователь-

методист»

         9

         8

      2

         10

3

     3

    

 Із  32  педагогічних працівників – 29 мають вищу освіту, що складає  90% із них 10 відповідну фахову освіту -  34% ; 3 педагоги  мають середню спеціальну освіту- 9%.

    

Проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації

 

У 2018 році курси пройшли 2 педагогічних працівники:

 

1. Луценко В.О. -  вихователь.

2. Цибик А.В. -  вихователь.

 

 

3. Медичне обслуговування вихованців у навчальному закладі:

        В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється штатним медичним персоналом. Медичні працівники керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

       Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

-  антропометричні вимірювання;

- обстеження дітей на гельмінти;

- огляд шкірних покровів;

- вимірювання температури тіла;

- перевірка дітей на педикульоз та ін.

     

       При наявності ознак захворювання проводиться інформування батьків і надаються рекомендації та направленя до відповідного медичного спеціаліста в поліклініку.

       Відповідно графіку в ЗДО №42 з метою запобігання глистних інвазій проводяться лабораторні дослідження калу, зіскоб на ентеробіоз.

       Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та роботи з батьками, працівниками.

      Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки - 1 раз в квартал, в літній період -  щомісяця, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26).

       З метою зміцнення здоровя дітей в ЗДО №42 проводиться оздоровчо – профілактична робота, яка включає в себе такі методи:

- санітарно – профілактична робота, це випуск стінгазет, бесіди з вихователями;

- контроль за режимом сну, харчування та щоденими прогулянками дітей на свіжому повітрі;

- регулярним провітрюванням приміщень, яке є одним з найбільш ефективних заходів у профілактиці повітряно – крапельних інфекцій;

- контроль за дотриманням норм температури та вологості в приміщенях;

- поширеня інформації про перебіг та  перші симптоми ГРВІ;

- пропоганди здорового способу життя;

- дотирмання санітарно – гігієнічних умов.

       Медичні огляди працівниками проходять  вчасно,  медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

       Згідно направлення лікаря проводяться фізико – терапевтичні процедури.

4. Організаці харчування дітей у навчальному закладі:

Заклад дошкільної освіти №42 «Джерельце» забезпечується продуктами харчування  організаціями , які виграли тендери по наданню послуг на постачання продуктів харчування.

    В З ДО № 42 функціонує харчоблок, який обладнаний згідно вимог санітарно – гігієнічних норм та правил. На харчоблоці є в наявності та в робочому стані: електроплити – 2шт; сковорода – 2 шт; духова шафа – 2 шт; електром’ясорубка – 1 шт; овочерізка – 1шт; електрокотел 1 – шт; столи – 6 шт; стелаж – 1шт; мийки 4 – шт. Харчоблок обладнаний витяжками – 2шт. Холодильне обладнання: морозильні камери – 2 шт. ( «Атлант», «Zanussi»); холодильники побутові 2 – шт. ( «Атлант», « Soft plus» ), знаходиться в робочому стані, забезпечено термометрами.

    Приготуванням їжі в ЗДО №42 займаються 3 кухарі 4 розряду і 3 помічники кухаря.

    В ЗДО №42 в наявності вакансія кухаря.

    Харчування дітей в ЗДО чотириразове, здійснюється відповідно до норм затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р.№1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

    Харчуванням забезпечені діти всіх категорій. Пільгові категорії дітей сплачують за  харчування менші суми, згідно положень про пільговиків.

    Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування за 2018 рік  показав, що в цілому харчування  вихованців здійснювалось наближено до норм ( у середньому 96 )  на протязі року виконано норми з м’яса на 90 %, р, молока на 100%, сир кисломолочний на 96%. Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

5. Методична робота у  закладі:

Організація навчально-виховного процесу в ЗДО №42 здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямовувалась на реалізацію основних завдань дошкільної освіти.

Система методичної роботи в ЗДО №42 в 2018-2019 н. р. була організована на основі завдань ЗДО на 2018-2019 н.р.;

 Згідно річного плану на 2018-2019 н. р. в закладі дошкільної освіти методична робота з кадрами спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта.   Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи, колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. Здійснення навчально-виховної, корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання пріоритетних завдань.

         Пріоритетні завдання методичної роботи в 2018 -2019 н.р. .

-         Підвищення рівня професійної  майстерності педагогів в опануванні сучасних освітніх технологій в умовах інноваційного освітнього простору;

-          Пропагування інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці.

Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

Форми роботи:

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як педагогічна рада, творча група, колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо. Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.

 Підготовлено  4 педагогічні ради:

 

1. Настановча – 30 серпня 2018 р.

 Про підготовку та завдання педколективу у новому 2018–2019 навчальному році.

 

2 Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій– 08 листопада 2018 р.

3. Художньо-естетичний розвиток дошкільника– 21 лютого 2019 р.

4. Аналіз якості та результативності  організації  роботи  колективу ДНЗ за 2018-2019н.р.  – 31 травня 2019 р.

 

 У рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.

.  Протягом року були проведені наступні групові форми роботи:

Семінари:

1.«Розвиток творчої особистості дошкільника»

2. Семінар-дискусійний клуб «Інноваційна діяльність: основні поняття та зміст» (обмін досвідом роботи та особистими враженнями щодо чинників, що впливають на мотивацію щодо інноваційної діяльності та заважають впровадженню інноваційних технологій)

Слід відмітити результативність проведених семінарів, які сприяли удосконаленню  знань педагогів щодо змісту, принципів, закономірностей, методів організації роботи з художньо-естетичного розвитку дошкільника.

У підготовці та проведенні семінарів. приймали активну участь педагоги закладу: Шаварин С.Й., Луценко В.О., Коломієць Г.Г., Дранчак М.В., Цибик А.В.

Такі форми роботи забезпечили у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили теоретичний рівень знань та сприяли удосконаленню практичних умінь. Для покращення результативності освітньо — виховного процесу та для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в практичну діяльність такі інноваційні технології:

-         Діагностична методика Т.Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”;

-         Методика ТРВЗ, Г. Альтшуллер;

-         Використання спадщини В. Сухомлинського;

-         Інформаційні технології;

-         Ейдетика;

-         Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (Крутій К.);

-         Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв;

-         Скрайбінг, як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу;

-         Авторська методика З. Дьєнеша;

-         Лепбук, як дослідницький проект дошкільника.

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників:

Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують інтернет джерела для пошуку інформації.

           Педагоги ЗДО є активними слухачами міських методичних об’єднань. Директором Касинець О.І та вихователем-методистом Шаварин С.Й.  контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань «Школи становлення молодого вихователя».

- «Найкраще розвивальне середовище в ЗДО»

- «щедрі дари осені»

- найкращий куточок по СХД.

- найкращий куточок по національно-патріотичному вихованню дітей.

- «Великодні писанки»

- «До-ре-мі-фа-солька»

 

Використання новітніх технологій в ЗДО:

 

      Робота закладу на концептуально-діагностичному етапі дослідно

експериментальної роботи за темою «Формування багатомовності дітей та

учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті»

    У ЗДО № 42 загального розвитку «Джерельце» в якості експериментальних об’єктів працюють три групи дітей молодшого дошкільного віку, де методи мультилінгвального навчання застосовувалися із січня 2015 року. З дітьми працюють Луценко В.О. – вихователь, бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 7 років; Шишмакова Л. Ю. вихователь, досвід роботи 24 роки; Цибик А.В. вихователь,  спеціаліст дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 5 років; Кучерява Н.Ю. - вихователь, магістр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, досвід роботи 5 років. Педагоги володіють словацькою та українською мовами. У одній з груп є потреба у іще одному вихователі з володінням словацькою мовою.

Творчою групою було розроблено методичні рекомендації за темою «Формування багатомовності дітей дошкільного віку».

Творчою групою педагогів дослідників розроблено експериментальну програму навчання дітей дошкільного віку словацької мови у двомовних групах із українською та словацькою мовами навчання. Також було розроблено розгорнутий перспективний план експериментальної роботи на 2018/2019 н.р. у групах з українською та словацькою мовами навчання. Робочий план був затверджений засіданням педагогічної ради ЗДО № 42 «Джерельце» та начальником Управління освіти Ужгородської міської ради.

З метою удосконалення професійної майстерності вихователів дослідників проводилось взаємонавчання у формі відвідування занять у двомовних групах. На другому етапі експериментальної робити у ЗДО № 42 «Джерельце», м. Ужгород було створено необхідні передумови для ефективної роботи з формування багатомовності дітей у 2017/2018 н. р., а також на формувальному етапі експерименту.

    Заняття з дітьми проводяться переважно словацькою мовою, за винятком занять з фізичного розвитку, які проводить фізінструктор. Заняття з музичного розвитку проводить музичний керівник українською мовою, а вихователі доповнюють репертуар музичних творів піснями та іграми на словацькій мові. Також 1 раз на тиждень проводиться заняття з розвитку мовлення та з художньої літератури українською мовою, заняття з ознайомлення з національними традиціями та культурою українського народу.

       Для всебічного розвитку дитини велике значення має співпраця вихователів та батьків. В білінгвальних молодшій та старших групах оформлені цікаві куточки для батьків в яких розміщена цікава різнопланова інформація  «Що таке білінгвізм», «Двомовність у навчальному закладі».

В організації освітньо - виховного процесу в 2019-2020 навчальному році    залишається актуальним питання щодо підвищення рівня професійної  майстерності педагогів в опануванні сучасних освітніх технологій в умовах інноваційного освітнього простору; також важливим є питання зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу, облаштування спортивного майданчика сучасним обладнанням з метою активізації рухової активності та розвитку основних рухів дітей, а також з метою продовження роботи  з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку.

 

6. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

        Планування діяльності закладу відповідає вимогам листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».

       Річний план роботи ЗДО на навчальний рік і оздоровчий період відповідає завданням дошкільної освіти, погоджений з відділом освіти та територіальним відділом СЕС, схвалений  педагогічною радою . Заходи, передбачені у плані, спрямовані на розвиток закладу, дієві, реальні у виконанні. Різні підрозділи річного плану пов’язані між собою (тематика педрад відповідає завданням на рік, форми методичної робота сприяють реалізації методичної теми закладу, теми нарад при завідувачеві відповідають  циклограмі діяльності та ін..)

       У дошкільному навчальному закладі створена комплексна система контролю за роботою усіх учасників навчально – виховного процесу, яка відображена в посадових інструкціях та функціональних  обов’язках адміністрації та в річному плані роботи, де визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, документи, що підлягають вивченню, а також терміни його здійснення. Напрями діяльності, які постійно знаходяться під контролем:

         - охорона і зміцнення здоров’я;

            - навчально – виховний процес;

            - фінансова діяльність;

            - управління кадрами;

            - соціально – суспільна діяльність;

            - адміністративно – господарська діяльність;

            - зміцнення матеріально – технічної бази.

       Щоденно адміністрацією ЗДО проводиться оперативний контроль за роботою працівників ( підготовка педагогів до робочого дня, зміст та якість перспективного та календарного планування, самоосвіта педагогів тощо.)

           Відповідно до річного плану роботи адміністрація ДНЗ здійснює тематичні та комплексні перевірки, охоплюючи всі напрямки діяльності.

      У системі управлінських заходів певне місце займає відвідування занять з метою вивчення результативності навчання та виховання дітей.

     Щорічно проводиться звітування керівника ЗДО перед громадськістю на загальних зборах колективу та батьків навчального закладу щодо функціонування навчального закладу у поточному навчальному році та пріоритетні завдання на наступний навчальний рік.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, стан впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, стан освітньої роботи у білінгвальних групах. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм «Українське дошкілля»   рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 

7. Матеріально- технічна база закладу освіти:

     Матеріальна база закладу в хорошому стані: обладнана територія, упорядковано квітники, проведено поточний ремонт груп, дитячі майданчики облаштовано  ігровими спорудами (пісочниці, гірки, гойдалки). У групах придбано значну кількість посібників, іграшок, завдяки чому вихователі можуть організовувати різноманітні види діяльності з дошкільниками. Предметно –розвивальне середовище у всіх вікових групах відповідає віку дітей, вимогам програми та забезпечує свободу й активність дитини, максимально задовольняє її інтереси. Матеріали з різних осередків можуть передаватися від одного до іншого. Вихователі змінювали матеріали в осередках протягом року, щоб вони відповідали інтересам  і рівню розвитку дітей.  У всіх вікових групах наявні осередки відповідно до віку дітей, групи естетично оформлені , з допомогою батьків придбані  розвивальні іграшки, настільно-друковані ігри,  дитячі меблі.

 У старших  групах придбано : нові настільно - друковані ігри по грамоті та логіко-математичному розвитку, зошити для підготовки руки до письма по програмі «Українське дошкілля».

Вихователі середніх груп придбали : дитячі книги та зошити для підготовки руки для письма .

У групах раннього та молодшого віку велика увага приділена сенсорній зоні – оформлено сучасні куточки ,придбано різноманітні пірамідки, вкладки, кубики, а також оформлено куточки вбирання.

Отже, групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний кабінет;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний та ігрові майданчики.

Протягом 2018/2019 навчального року в ЗДО проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу.

    Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ЗДО знаходяться в робочому стані. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд.

    

Інформація про заходи щодо покращення

матеріально-технічної бази ЗДО за 2018-2019 н.р

 

1.     Заміна м’якого інвентарю (рушники, дитяча постільна білизна, матраци), посуду в групах, забезпечення ЗДО миючими засобами.

2.  В групах поповнився роздавальний та демонстраційний матеріал, канцтовари для проведення занять з дітьми, методичні посібники.

3. Пофарбовано ігрові споруди, бесідки на    майданчиках.

4. Придбано 3-х ярусні ліжка в І молодшій  №1, середній № 2, групах.                               

5. Зроблено частковий ремонт каналізації.

 6. Зроблено побілку групового приміщення І молодшоїгрупи.№1

7. Зроблено побілку коридора.

8. Зроблено побілку кабінетів: англійської, методиста, завгоспа.

9.. Придбано світлодіодні світильники

10. Замінено всі двері у молодшій№4.

 

Кошти, використані у 2018-2019 р. на предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

Шафи дитячі  (70 шт.) – ціна 64794,8 грн.

Телевізор (1шт.) – 11200 грн. ( спец. фонд)

Ваги товарні ( 1шт.) – 3099 грн.

Різнокольорові емалі  для покраски – 9226,04 грн.

Миючі засоби за березень 2019р. – 5467,75 грн.

Миючі засоби за лютий 2019р. – 3168,00 грн.

Канцтовари  за лютий 2019р. – 3993,70 грн.

Шафи для одягу дорослі ( 14шт.) – 20168,40 грн.

 Канцтовари  за листопад 2018р. – 4000,00 грн.

Новорічні подарунки ( 426шт.) – 26838,00 грн.

Крісло офісне ( 2шт.) – 9070, 80 грн.

Медикаменти – 5000,00 грн.

Принтер ( 3шт.) – 22,600 грн.

Ноутбуки ( 2 шт.) – 24, 800 грн.

Засіб КЗІ «Secure Token – 337 K» ( 3шт.) – 2850,00 грн.

Мебель ( 13 шт.) – 19253,00 грн. (спец. фонд)

 

 

Copyright © 2015. ДНЗ №42 "Джерельце" Усі права застережено.