^Наверх
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу. 

Весь зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей. Наш дошкільний заклад працює за новою програмою «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», які рекомендовані  Міністерством освіти і науки України.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу ми використовуємо такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність – заняття; ігри; самостійна діяльність дітей,  а саме: художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька.

Щоденно в кожній віковій групі вихователями проводяться заняття в першій половині дня. Протягом тижня проводиться індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо.

В І молодшій групі раннього віку (2-3 роки) проводяться наступні заняття:

1.     Сенсорне виховання.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Предметний світ.

4.     Світ природи.

5.     Малювання, ліплення, аплікація.

6.     Фізкультура.

7.     Музика.

8.     Художня література.

На заняттях з сенсорного виховання дітей будуть вчити орієнтуватися в кольорах,  розрізняти предмети за величиною і формою, збирати пірамідку з 5-8 кілець. На заняттях з розвитку мовлення  – збагачувати словник дітей словами іменниками, дієсловами, прикметниками. Розуміти тексти віршів, оповідань, казок.

В ІІ молодшій групі (3-4 роки) проводяться такі заняття:

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Закріплення сенсорики.

5.     Вступ до природи.

6.     Елементи грамоти.

7.     Художньо-мовленнєва діяльність.

8.     Малювання, ліплення, аплікація.

9.     Фізкультура.

10.    Музика.

В середній групі (4-5 років) проводяться наступні заняття:

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Вступ до природи.

5.     Елементи грамоти.

6.     Художньо-мовленнєва діяльність.

7.     Малювання, ліплення, аплікація.

8.     Фізкультура.

9.     Музика.

В старшій групі (5-6 років) проводяться такі заняття:

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Вступ до природи.

5.     Елементи грамоти. Підготовка руки до письма.

6.     Художньо-мовленнєва діяльність.

7.     Малювання, ліплення, аплікація.

8.     Фізкультура.

9.     Музика.

В другій половині дня з дітьми проводяться різні види діяльності, такі як: художнє слово, театралізована діяльність, ігрова діяльність, трудова діяльність.

Щоденно проводяться прогулянки на свіжому повітрі в І-ій та ІІ-ій половині дня. Під час прогулянки діти граються, спостерігають за явищами природи, рухаються.

Гуртки

Гуртки є додатковою організованою формою освітнього процесу. В нашому дошкільному закладі організовано такі гуртки:

  • Англійська мова.
  • Сучасні танці.

Ці гуртки організовано з урахуванням інтересів та здібностей вихованців, запитів батьків.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Оптимізацію  рухового режиму забезпечуємо  шляхом проведення різноманітних рухливих спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, самостійної рухової діяльності, тощо. Особливого значення надаємо оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, навчаємо основам безпеки життєдіяльності.

Формування початкових математичних знань і умінь є одним із важливих завдань розумового виховання дошкільників. Розвиток математично-логічного мислення здійснюємо під час проведення занять, використовуючи різноманітні математичні завдання, дидактичні ігри, вправи на розвиток логічного мислення. За програмою «Українське дошкілля» діти І молодшої  групи мають засвоювати наступні знання: порівнювати  дві множини предметів, рахувати в межах 3, розрізняти та називати геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник). Діти середньої групи мають засвоїти: визначати кількість предметів у множині (5-10), рахувати в межах 5, розрізняти кількісний та порядковий рахунок, порівнювати предмети за їх сукупністю, називати геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, куля, куб, циліндр).

Діти старшої групи мають засвоїти: рахунок в межах 10, порівнювати дві множини  предметів за їх кількістю, називати і розрізнять геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал, куля, куб, циліндр), розв’язувати задачі на додавання, віднімання, користуватися знаками «+», «-», «=» та цифрами для запису розв’язку, використовувати знакові позначення «>», «<»,«=».

Оволодіння рідною мовою й мовленням як найголовнішим засобом пізнання і спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовуємо на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної та комунікативної компетентності.

Починаючи з І  молодшої групи дітей ознайомлюють з елементами грамоти. Дітей будуть вчити правильно вимовляти звуки рідної мови, розвивати артикуляційний апарат, фонематичний слух.

В середній групі залучати дітей до звукового аналізу слів, визначати перший і останній звук у слові.

В старшій групі познайомлять дітей з поняттям «речення», його структурою, розрізняти голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні звуки, виконувати звуковий аналіз слів за допомогою фішок – позначок звуків.

Copyright © 2015. ДНЗ №42 "Джерельце" Усі права застережено.